Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Služby v oblasti dohľadu nad zdravím zamestnancov zahŕňajú:

 

Lekárske preventívne prehliadky (LPP)

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu sa vykonáva na základe vyhodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

PZS Pro Benefit, s.r.o. realizuje vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci v plnom rozsahu prostredníctvom zmluvných lekárov s potrebnou kvalifikáciou po celom Slovensku. Akceptujeme už existujúce väzby medzi konkrétnymi zamestnávateľmi, zamestnancami a praktickými lekármi.

Na základe analýzy pracovnej činnosti v internej smernici definujeme povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa vykonávania LPP.

 

Dôvody vykonávania LPP:

 • posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na danú prácu,
 • zistenie možných  zmien zdravotného stavu zamestnanca v súvislosti s vykonávanou prácou - včasné preradenie,
 • zistenie kontraindikácií na vykonávanie práce, 
 • predchádzanie vzniku chorôb z povolania.

V prípade výsledku LPP, ktorý odporúča preradenie zamestnanca na inú prácu vám poradíme a vytypujeme iné pracovné miesta s ohľadom na zistenú diagnózu zamestnanca.

 

 

 

V súlade s aktuálnymi právnymi predpismi zabezpečujeme tieto LPP:

 • vstupná LPP - pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu,
 • periodická LPP - v súvislosti s výkonom práce,
 • LPP pred zmenou pracovného zaradenia,
 • výstupná LPP - pri skončení pracovnoprávneho vzťahu,
 • po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada,
 • pre profesie, pri ktorých sú LPP vyžadované v zmysle legislatívy (nap. nočná práca, práca vo výškach, vodiči motorových vozidiel a podobne),
 • pri zdravotných ťažkostiach zamestnancov,
 • mimoriadna LPP.
 

 

 

 

Očkovanie (imunizácia)

 

 

Zamestnanci PZS Pro Benefit, s.r.o. vykonávajú

 • poradenstvo v oblasti povinného aj odporúčaného očkovania vašich zamestnancov,
 • zabezpečia očkovanie v prípade potreby a dostupnosti očkovacej látky pre konkrétnych zamestnancov v riziku infekcie.

 

 

 

Prevencia civilizačných ochorení

V rámci prevencie civilizačných ochorení poskytujeme DEŇ ZDRAVIA:

 • meranie množstva vnútorného (viscerálneho) tuku
 • výpočet BMI
 • meranie nasýtenosti krvi kyslíkom
 • prístrojové meranie percenta telesného tuku a svalovej hmoty
 • meranie cholesterolu, glukózy a kyseliny močovej v krvi
 • odborné prednášky a materiály na témy civilizačné ochorenia, zdravá výživa, zdravý životný štýl, ochrana pred stresom, práca v sede, práca v stoji, prečo nefajčiť a podobne
 

 

 

V prípade záujmu a ďalších otázok  Kontaktujte nás

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia