Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Služby v oblasti dohľadu nad zdravím zamestnancov zahŕňajú:

 

Lekárske preventívne prehliadky (LPP)

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu sa vykonáva na základe vyhodnotenie zdravotných rizík z expozície faktorom práce a pracovného prostredia.

 

PZS Pro Benefit s.r.o. vykonáva lekárske prehliadky v plnom rozsahu prostredníctvom zmluvných lekárov po celom Slovensku. Akceptujeme už existujúce väzby medzi konkrétnymi praktickými lekármi a zamestnávateľmi alebo zamestnancami.

 

Stanovujeme rozsah a periodicitu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pre jednotlivé profesie v zmysle platnej legislatívy (vypracovanie smernice pre lekárske preventívne prehliadky zamestnancov a tlačív na lekárske prehliadky)

 

Dôvody vykonávania LPP:

 • posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na danú prácu,
 • zistenie možných zmien zdravotného stavu zamestnanca v súvislosti s vykonávanou prácou - včasné preradenie,
 • zistenie zdravotných kontraindikácií pri výkone práce, 
 • predchádzanie vzniku chorôb z povolania.

V prípade záveru lekárskej prehliadky, ktorý odporúča preradenie zamestnanca na inú prácu vám poradíme a vytypujeme iné pracovné miesta s ohľadom na zistenú diagnózu zamestnanca.

 

 

V súlade s aktuálnymi právnymi predpismi zabezpečujeme tieto LPP:

 • vstupná LPP - pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu,
 • periodická LPP - v súvislosti s výkonom práce,
 • LPP pred zmenou pracovného zaradenia,
 • výstupná LPP - pri skončení pracovnoprávneho vzťahu,
 • po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada,
 • pre profesie, pri ktorých sú LPP vyžadované v zmysle legislatívy (nap. nočná práca, práca vo výškach, vodiči motorových vozidiel a podobne),
 • LPP po dlhodobej PN - dlhšej ako 6 mesiacov,
 • pri zdravotných ťažkostiach zamestnancov,
 • mimoriadna LPP.
 

 

 

 

Očkovanie (imunizácia)

 

 

 

 

 

 • poradenstvo v oblasti povinného a odporúčaného očkovania vašich zamestnancov,
 • očkovanie v prípade potreby a dostupnosti očkovacej látky pre konkrétnych zamestnancov v riziku infekcie.

 

 

 

Prevencia civilizačných ochorení

V rámci prevencie civilizačných ochorení poskytujeme DEŇ ZDRAVIA:

 • meranie množstva vnútorného (viscerálneho) tuku
 • výpočet BMI
 • meranie nasýtenosti krvi kyslíkom
 • prístrojové meranie percenta telesného tuku a svalovej hmoty
 • meranie cholesterolu, glukózy a kyseliny močovej v krvi
 • odborné prednášky a materiály na témy civilizačné ochorenia, zdravá výživa, zdravý životný štýl, ochrana pred stresom, práca v sede, práca v stoji, prečo nefajčiť a podobne
 

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia