Ponuka

 

Dohľad nad pracovným prostredím

 

  • Vstupný audit, pravidelné ohliadky pracovísk
  • Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác
  • Prevádzkové poriadky a posudky o riziku
  • Smernice v zmysle legislatívy SR

Zistite viac

 

 


 

 

Dohľad nad zdravím zamestnancov

V oblasti dohľadu nad zdravím zamestnancov zabezpečujeme:

  • Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
  • Očkovanie (imunizácia)
  • Prevencia civilizačných ochorení

 

 

 Zistite viac

 

 

 


 

 

Školenia

Témy školení sú dané druhom vykonávaných prác a pracovným zameraním podniku. Školenia vykonávame v intervaloch daných legislatívou a podľa dohody so zamestnávateľom napr. prvá pomoc, nebezpečné chemické látky, hluk...

 

 Zistite viac

 

 


 

Hodnotenie fyzickej záťaže pri práci

Meranie lokálnej svalovej záťaže

Hlavným účelom hodnotenia je stanovenie fyzickej záťaže pri práci je prvým dôležitým krokom v procese hodnotenia zdravotného rizika. Na základe vyhodnotenia fyzickej záťaže a návrhu kategórie prác pre faktor fyzická záťaž navrhujeme ďalší postup a opatrenia smerujúce k zlepšeniu pracovných podmienok, zníženiu pracovnej záťaže, poklesu ich zdravotných ťažkostí, únavy, predchádzanie pracovných úrazov, chorôb z povolania podpornopohybového aparátu a pod.​

 

 Zistite viac

  


 

 

 

 

Akreditované meranie hluku v pracovnom prostredí

Meraním hluku sa posudzuje hluková expozícia, ktorej sú zamestnanci vystavení počas svojich pracovných činností, na účely posúdenia vplyvu hluku na zdravie podľa Zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

 

 

 Zistite viac

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia