Pracovná zdravotná služba pre všetky kategórie prác 1, 2, 3 a 4
Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác
Prevádzkový poriadok a posudok o riziku:

- hluk, vibrácie, azbest
- chemický, karcinogénny a mutagénny faktor
- fyzická, psychická a senzorická záťaž
- záťaž teplom a chladom
- umelé optické žiarenie: LASER, UV, IČ
- ionizujúce, elektromagnetické žiarenie
- biologický faktor
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
Školenia
- prvá pomoc,
- chemické látky,
- práca s bremenami,
- prevencia ochorení podporno-pohybového aparátu - práca v stoji, v sede,
- prevencia ochorení z dlhodobého jednostratnného zaťaženia horných končatín,
- ergonómia pracoviska,
....

Pracovná zdravotná služba

    Pracovná zdravotná služba Pro Benefit poskytuje služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci pre všetky kategórie prác 1, 2, 3 alebo 4 na území celého Slovenska. Cieľom je zlepšenie faktorov práce a pracovného prostredia, čo v konečnom dôsledku vedie k skvalitneniu života zamestnancov, znižovaniu ekonomických nákladov zamestnávateľa a zvyšovaniu efektivity práce.

 

   Sme zložení z odborníkov s dlhoročnou praxou z rôznych medicínskych odborov súvisiacich so starostlivosťou o pracovné prostredie a zdravie zamestnancov pod odborným vedením vedúceho tímu MUDr. Viliama Bršiaka, MPH.

 

Naše ďalšie činnosti:

 

 

 

Hodnotenie fyzickej záťaže pri práci

Meranie lokálnej svalovej záťaže

Zistite viac

 

 

 

 

 

 

 

Akreditované meranie hluku

Zistite viac

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia