Pracovná zdravotná služba pre všetky kategórie prác 1, 2, 3 a 4
Koronavírus COVID - 19 postup pre zamestnávateľa
Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác
Prevádzkový poriadok a posudok o riziku:

- hluk, vibrácie, azbest
- chemický, karcinogénny a mutagénny faktor
- fyzická, psychická a senzorická záťaž
- záťaž teplom a chladom
- umelé optické žiarenie: LASER, UV, IČ
- ionizujúce, elektromagnetické žiarenie
- biologický faktor
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
Školenia
- prvá pomoc,
- chemické látky,
- práca s bremenami,
- prevencia ochorení podporno-pohybového aparátu - práca v stoji, v sede,
- prevencia ochorení z dlhodobého jednostratnného zaťaženia horných končatín,
- ergonómia pracoviska,
....

Pracovná zdravotná služba

    Pracovná zdravotná služba Pro Benefit poskytuje služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci pre všetky kategórie prác 1, 2, 3 alebo 4 na území celého Slovenska. Cieľom je zlepšenie faktorov práce a pracovného prostredia, čo v konečnom dôsledku vedie k skvalitneniu života zamestnancov, znižovaniu ekonomických nákladov zamestnávateľa a zvyšovaniu efektivity práce.

 

   Sme zložení z odborníkov s dlhoročnou praxou z rôznych medicínskych odborov súvisiacich so starostlivosťou o pracovné prostredie a zdravie zamestnancov pod odborným vedením vedúceho tímu MUDr. Viliama Bršiaka, MPH.

 

Naše ďalšie činnosti:

 

 

 

Novinky:

Postup zamestnávateľa pri prevencii COVID - 19 na pracovisku
10.04.2020
Odporúčania a postupy zamestnávateľa pri prevencii ochorenia na pracovisku.
Výkon havarijných situácií - napr. poruchy vodovodných sietí u zákazníka s potvrdeným ochorením COVID – 19
08.04.2020
Usmernenie v prípade ak sú zamestnanci zavolaní k havarijnej situácii (napr. porucha vodovodných, elektrických, kanalizačných sietí) na miesto, kde je zákazník s potvrdeným prípadom COVID - 19.
COVID - 19: Meranie telesnej teploty pri vstupe do zamestnania
06.04.2020
Usmernenie ako postupovať pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe do priemyselných podnikov
COVID - 19: Ochrana dýchacích ciest
28.02.2020
Aby vzniklo ochorenie, musí do človeka vniknúť tzv. infekčná dávka (dostatočný počet mikroorganizmu), aby prekonali obranný systém človeka (protilátky, enzýmy, Killer bunky atď). Vniknutie sa deje cez dýchacie cesty a rúška hrajú v minimalizácii možnosti nákazy nezastupiteľnú úlohu.
Čo je COVID - 19?
27.02.2020
Respiračné ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2. Príznaky ochorenia: horúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti
Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia