Pracovná zdravotná služba

       Pracovná zdravotná služba ProBenefit je zložená z odborníkov s dlhoročnou praxou z rôznych medicínskych odborov súvisiacich so starostlivosťou o pracovné prostredie a zdravie zamestnancov pod odborným vedením vedúceho tímu MUDr. Viliama Bršiaka, MPH.

 

   Sledujeme aktuálne zmeny v legislatíve, upozorňujeme zamestnávateľa na povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú a pomáhame ich realizovať. Zabezpečujeme plnenie všetkých povinností v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktoré zamestnávateľom ukladajú legislatívne normy a nie len to, sústreďujeme sa aj na prevenciu a osvetu. Poskytujeme služby, ktorých cieľom je zlepšovať parametre pracovného prostredia, čo v konečnom dôsledku vedie k skvalitneniu života zamestnancov, znižovaniu ekonomických nákladov zamestnávateľa a zvyšovaniu efektivity práce.

 

      V rámci skvalitnenia našich služieb sme ponuku rozšírili aj o akreditované meranie hluku v pracovnom prostredí. Navyše PZS zabezpečuje prostredníctvom vlastných zamestnancov aj hodnotenie fyzickej záťaže pri práci vrátane merania lokálnej svalovej záťaže.

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie fyzickej záťaže pri práci

Meranie lokálnej svalovej záťaže

Zistiť viac

 

 

 

 

 

 

Akreditované meranie hluku

 

Zistiť viac

 

 

 

 

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia