Školenia

Školenia vykonávame v intervaloch daných legislatívou a podľa dohody so zamestnávateľom. Témy školení sú dané druhom vykonávaných prác a pracovným zameraním podniku.

 

Príklady tém školení

 • poskytovanie predlekárskej prvej pomoci vrátane nácviku kardiopulmonálnej resuscitácie na figuríne. Školenie je vykonávané aj s ohľadom na špecifické riziká v pracovnom prostredí inštruktorom prvej pomoci
 • práca s nebezpečnými chemickými látkami,
 • práca s expozíciou hluku, biologickým faktoromvibráciam,
 • práca so záťažou teplom a chladom pri práci,
 • práca so zobrazovacími jednotkami,
 • práca s bremenami,
 • prevencia ochorení podporno-pohybového aparátu - práca v stoji, v sede,
 • prevencia ochorení z dlhodobého jednostratnného zaťaženia horných končatín,
 • ergonómia pracoviska,
 • prevencia stresu, zvýšenej psychickej záťaže,
 • prevencia civilizačných ochorení - zdravé stravovanie, životný štýl, prečo nefajčiť.
 

 

 

 

 

 

 

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia