Odborné publikácie

Publikácie vydavateľstva Pro Benefit:

 

Poskytovanie prvej pomoci na pracovisku

Podľa §8 Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, má zamestnávateľ povinnosť:

 • písomne určiť postup pri vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci,
 • vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci,
 • určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci,
 • zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými pracoviskami a hasičskými jednotkami.

​Preto sme pre vás pripravili túto publikáciu:

 


Prevencia a liečba bolestí chrbta pri dlhodobo sedení a státí

Prevencia ochorení horných končatín spôsobených prácou

Podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný oboznamovať a informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci môžu vyskytnúť a o možnosti prevencie.

Publikácie: "Prevencia a liečba bolestí chrbta pri dlhodobom sedení a státí“ a „Prevencia ochorení horných končatín spôsobených prácou“ sme pre vás pripravili z nasledujúcich dôvodov:

 • obsahujú doporučenia pre prácu v sede, v stoji, správny postup pri dvíhaní bremien, uplatňovanie ergonomických zásad pri práci a cvičenia na predchádzanie ochorení chrbta a ochorení horných končatín spôsobených prácou.
 • poskytnutie odborných dokumentov je jeden zo spôsobov, ktorý zamestnanec vníma ako osobnú starostlivosť o svoje zdravie zo strany zamestnávateľa.

 

 

 

 


Cesty ku zdraviu

Cieľom tejto publikácie je nie len informovať, ale podnietiť k zamysleniu a motivovať k uskutočneniu takých krokov, ktoré by boli prospešné pre naše zdravie... V tejto publikácii nájdete:

 
 • Chcete zdravo žiť?
 • Civilizácia a civilizačné ochorenia
 • Životný štýl
 • Hypertenzia
 • Ateroskleróza a cholesterol
 • Obezita
 • Zdravá výživa
 • Telesná aktivita
 • Povzbudzujúce nápoje
 • Alkohol
 • Fajčenie
 • Stres
 • Faktory ovplyvňujúce výkon pri vedení motorového vozidla
 • Prestávky pri práci s počítačom
 • Elektromagnetický smog
 • Antioxidanty a voľné radikály
 • Obchodníci so zdravím

 

 

 

Zaujali vás tieto publikácie? Kontaktujte nás

 

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia