Publikácie

Jednou z činností pracovnej zdravotnej služby je aj osvetová činnosť, preto pre vás pravidelne pripravujeme odborné články, publikácie a brožúry z oblasti zdravia pri práci:

 

Poskytovanie prvej pomoci na pracovisku

Podľa §8 Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, má zamestnávateľ povinnosť:

  • písomne určiť postup pri vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci,
  • zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými pracoviskami a hasičskými jednotkami.

 

 

Zistite viac

 

 


 

 

Prevencia ochorení horných končatín spôsobených prácou

  • Podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný oboznamovať a informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci môžu vyskytnúť a o možnosti prevencie.
  • obsahuje uplatňovanie ergonomických zásad pri práci a cvičenia na predchádzanie ochorení chrbta a ochorení horných končatín spôsobených prácou.
  • poskytnutie odborných dokumentov je jeden zo spôsobov, ktorý zamestnanec vníma ako osobnú starostlivosť o svoje zdravie zo strany zamestnávateľa.

 

Zistite viac

 


 

Prevencia a liečba bolestí chrbta pri dlhodobo sedení a státí

  • Podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný oboznamovať a informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci môžu vyskytnúť a o možnosti prevencie.
  • obsahuje uplatňovanie ergonomických zásad pri práci a doporučenia pre prácu v sede, v stoji, správny postup pri dvíhaní bremien, relaxačné cviky,
  • poskytnutie odborných dokumentov je jeden zo spôsobov, ktorý zamestnanec vníma ako osobnú starostlivosť o svoje zdravie zo strany zamestnávateľa.

 

 

Zistite viac

 

 


 

Cesty ku zdraviu

Cieľom tejto publikácie je nie len informovať, ale podnietiť k zamysleniu a motivovať k uskutočneniu takých krokov, ktoré by boli prospešné pre naše zdravie...

 

 

 

 

Zistite viac

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia