Akreditované meranie hluku v pracovnom prostredí

Akreditované meranie hluku v pracovnom prostredí

Meraním hluku sa posudzuje hluková expozícia, ktorej sú zamestnanci vystavení počas svojich pracovných činností, na účely posúdenia vplyvu hluku na zdravie podľa Zákona č. 355/2007 Z.z.

 

Výsledky meraní sú následne po meraní spracované do protokolu z merania. Súčasťou protokolu je aj porovnanie súladu/nesúladu nameraných hodnôt s akčnými a limitnými hodnotami veličín expozície hluku v zmysle prílohy č.2 Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v zmysle neskorších predpisov. 

 

Na základe protokolu vypracujeme prevádzkový poriadok a posudok o riziku na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

 

 

 

V prípade záujmu o meranie hluku alebo ďalších otázok Kontaktujte nás

 

 

 

Spoločnosť Pro Benefit, s.r.o. má akreditované Laboratórium objektiviácie expozície hluku, ktorému predĺžila Slovenská národná akreditačná služba na základe rozhodnutia č. 495/8011/2019/1 zo dňa 3.5.2019 osvedčenie o akreditácii  č. S-346.

 

 

 

 

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia