Závodné jedálne - odporúčania a prevencia COVID - 19

Odporúčanie pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania uzatvoreného sektoru - závodné jedálne

Zariadenia spoločného stravovania uzatvoreného sektoru poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na pracoviskách.

  1. Zamestnanci sú pred vstupom do jedálne povinní umyť si ruky mydlom a vodou alebo použili dezinfekciu rúk pri vstupe; Ako si správne umývať ruky?

  2. Je nutné prijať režimové opatrenia, predĺžiť čas výdaja, aby neboli priestory jedálne preplnené a zamestnanci mohli prichádzať po menších skupinkách. Odporúčané je, aby pri stravovaní bola dodržaná vzdialenosť minimálne 2 m. Priestory, do ktorých stravníci vstupujú, musia byť pravidelne dezinfikované účelovým dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom s predpísanou koncentráciou a dobou pôsobenia. Pozornosť musí byť venovaná najmä povrchom, ktorých sa stravníci dotýkajú, prípadne, ktoré môžu byť kontaminované pri kýchaní, kašľaní a rozprávaní. Jedná sa najmä o stoly, stoličky, podlahy, kľučky, obslužné a výdajné pulty, WC. V čase výdaja je nutné zaviesť systém dezinfekcie jedálenských stolov, výdajných pultov, kľučiek v pravidelných 0,5 – 1 hodinových intervaloch účelovým dezinfekčným prostriedkom.
  3. Dôležité je venovať zvýšenú pozornosť umývaniu stolového riadu a tácok. V prípade strojového umývania v umývačke riadu je nutné zvoliť program s najvyššou možnou teplotou umývania a oplachom  vodou minimálne s teplotou 80 °C.
  4. Obsluhujúci personál musí byť poučený o nutnosti dodržiavania zásad respiračnej hygieny a pravidelného a častého umývania rúk najmenej 30 sekúnd vodou a mydlom. V situáciách, kedy nie je možné vykonať hygienu rúk vodou a mydlom, je nutné použiť alkoholový dezinfekčný prostriedok minimálne so 70 % obsahu alkoholu alebo iný virucídny prostriedok.
  5. Personál, ktorý javí príznaky respiračného ochorenia, musí byť vylúčený z pracovnej činnosti.
  6. Obsluhujúci personál sa má vyvarovať úzkeho kontaktu so stravníkmi. Obsluhujúci personál musí používať ochranné rúško.
  7. Pri manipulácii s nebalenými potravinami vrátane výdaja hotových jedál je obsluhujúci personál povinní používať jednorazové rukavice (môžu ich používať aj na druhý deň, ak vykonajú na nich dezinfekciu, alebo po opratí).
  8. Príbory baliť do servítok
  9. V prípade ak si zamestnanci sami nakladajú napr. polievky, šaláty atď. túto obsluhu má robiť personál

 

Spracované podľa materiálov RÚVZ so sídlom v Trenčíne a Pro Benefit s.r.o.

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia