Výkon havarijných situácií - opravy pri potvrdenom ochorení COVID – 19 na danom mieste / bydlisku.

Opravy  havarijných situácií:

V prípade, že je nutné vykonať opravu v oblasti rozvodov elektriky, vody, plynu, kanalizácie, kúrenia a je to v mieste, v ktorom sa nachádza osoba s potvrdeným ochorením COVID-19 postupuje sa ako pri práci s biologickým materiálom, kde je hrozba prenosu ochorenia ako pri iných prenosných ochoreniach.

 

 

Osoba, ktorá vykonáva opravu musí postupovať nasledovne:

  1. Požiadať, aby nakazená osoba COVID - 19 bola v uzavretej miestnosti. Ostatné miestnosti, vrátane miesta výkonu opravy dobre dopredu vyvetrala a vydenzifikovala s použitím rúška, rukavíc. Počas výkonu práce nechá otvorené okná.
  2. Opravár - vstupuje do objektu s ochranným nepriedušným odevom aj ochranou hlavy - celotelový ochranný odev, respirátorom FFP2 alebo FFP3, ochrannými okuliarmi, nepriedušnými  a nepremokavými rukavicami a obuvou. V prípade, že nemá k dispozícii ochranné okuliare, je možné použiť ochranný štít, ktorý ale zamedzuje prácu v určitých malých priestoroch.
  3. Po ukončení práce jednorázové OOPP opatrne vyzliecť postupne tak, aby nedošlo ku kontaktu kože s povrchom znečisteného / infikovaného odevu a vložiť ho do igelitového vreca, pevne zaviazať. Ostatné jednorázové OOPP tak isto. Vrece dať do komunálneho odpadu, do plastového odpadu nie (aby sa osoby pri triedení odpadu nenakazili).
  4. Potom sa dobre umyť mydlom a teplou vodou, následne použiť dezinfekčný prostriedok vhodný na kožu, vydenzifikovať ruky, prípadne exponované miesta na tele.  Nedotýkať sa tváre, nosa a úst, ktoré sú ľahkou vstupnou bránou infekčného agens.  Vydenzifikovať aj odev, ktorý mal pod ochranným odevom (celotelový ochranný odev).
  5. Ak sa použijú OOPP viackrát použiteľné, tie treba umyť mydlom a teplou vodou a vydenzifikovať po každom úkone.
  6. Vydenzifikovať aj všetky nástroje, obaly, pomôcky a aj vozidlá, v ktorom sa osoby a materiál prevážajú.
  7. V prípade prania pracovných odevov pridať k pracím prostriedkom aj dezinfekčný prostriedok. Prať na teplote 60°C a viac. Vysušený  odev prežehliť na vyššej teplote.
  8. V prípade opravy kanalizačných sietí postupovať takisto, s tým, že používate nepremokavé  odevy a obuv, rukavice  všetko po úkonoch poriadne umyť mydlom a teplou vodou a vydenzifikovať, nechať usušiť.

 

  1. Pri dodržaní hygienických postupoch a dezinfekcii, správnej manipulácii s predmetmi, je predpoklad, že nedôjde k nakazeniu.

 

 

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia