Služby

 

Dohľad na pracovným prostredím a pracovnými podmienkami

Pri vykonávaní práce aktívne spolupracujeme s bezpečnostno-technickou službou a vedúcimi pracovníkmi na zabezpečenie zdravého pracovného prostredia. V rámci dohľadu nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami vykonávame u zamestnávateľa viaceré služby.

Čítajte viac

 

 

 

 

Dohľad nad zdravím zamestnancov

V oblasti dohľadu nad zdravím zamestnancov zabezpečujeme:

  • Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
  • Očkovanie (imunizácia)
  • Prevencia civilizačných ochorení

 

 

 Čítajte viac

 

 

 

 

 

Poradenstvo a školenia

Jednou zo základných funkcií PZS je poradenstvo pre zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti ochrany a podpory zdravého pracovného prostredia a v oblasti legislatívy týkajúcej sa základných hygienických požiadaviek na pracovné prostredie a vykonávané práce. 

 

 

 Čítajte viac

 

 

 

Hodnotenie fyzickej záťaže pri práci

Meranie lokálnej svalovej záťaže

Hlavným účelom hodnotenia je stanovenie fyzickej záťaže pri práci je prvým dôležitým krokom v procese hodnotenia zdravotného rizika. Na základe vyhodnotenia fyzickej záťaže a návrhu kategórie prác pre faktor fyzická záťaž navrhujeme ďalší postup a opatrenia smerujúce k zlepšeniu pracovných podmienok, zníženiu pracovnej záťaže, poklesu ich zdravotných ťažkostí, únavy, predchádzanie pracovných úrazov, chorôb z povolania podpornopohybového aparátu a pod.​

 

 

 Čítajte viac

  

 

 

 

 

Akreditované meranie hluku v pracovnom prostredí

Meraním hluku sa posudzuje hluková expozícia, ktorej sú zamestnanci vystavení počas svojich pracovných činností, na účely posúdenia vplyvu hluku na zdravie podľa Zákona č. 355/2007 Z.z.

 

 

 

 Čítajte viac

 

 

Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte nás

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia