Posudky o riziku a prevádzkové poriadky

 

Naši zamestnanci na základe obhliadky pracovísk, zistených údajov a na základe výsledkov objektivizácie vypracujú posudky o riziku s návrhom na zaradenie prác do kategórií a v prípade legislatívnych požiadaviek vypracujú prevádzkové poriadky a interné smernice.

 

Ponúkame vypracovanie prevádzkových poriadkov s posudkami o riziku, posudky o riziku, prevádzkových poriadkov. 

 

 

Vypracovanie prevádzkových poriadkov s posudkami o riziku pre faktory:

 • hluk
 • prach
 • chemické látky a zmesi
 • vibrácie
 • karcinogény a mutagénne faktory
 • biologické faktory
 • elektromagnetické žiarenie
 • lasery
 • optické žiarenie
 

Vypracovanie posudkov o riziku pre faktory:

 • fyzická pracovná záťaž
 • práca s bremenami
 • psychická pracovná záťaž
 • záťaž teplom a chladom
 • práca so zobrazovacími jednotkami
 • epidemiologicky závažná činnosť

 

 

 

 

Vypracovanie prevádzkových poriadkov pre faktory:

 • laboratóriá
 • kúpaliská
 • cintoríny
 • školské zariadenia
 • ubytovacie zariadenia
 • zariadenia spoločného stravovania
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo (sauny, solária, kozmetiky a i.)
 • zdravotnícke zariadenia
 • interných smerníc:
 • vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok
 • práca so zobrazovacími jednotkami
 • zamestnávanie osobitných skupín zamestnancov (mladiství, tehotné ženy a matky do konca 9. mesiaca po pôrode, dojčiace ženy)
 • poskytovanie ochranných nápojov
 • práca s bremenami
 • režim práce a odpočinku na pracoviskách s nadmernou tepelnou záťažou
 • traumatologický plán a postupy prvej pomoci k lekárničkám
 • prestávky v pracovnom procese

 

 

Vypracujeme vám posudok Kontaktujte nás

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia