Poradenstvo a školenia

 

Jednou zo základných funkcií PZS je poradenstvo pre zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti ochrany a podpory zdravého pracovného prostredia a v oblasti legislatívy týkajúcej sa základných hygienických požiadaviek na pracovné prostredie a vykonávané práce.    Poradenstvo poskytujeme na základe komunikácie s klientom (zamestnávateľom) vrátane rozhovorov so zamestnancami, zástupcami zamestnancov a podobne, ale aj zasielaním informačných materiálov na aktuálne témy.

 

 

Školenia

 

Jedným zo základných bodov náplne PZS je aj školenie a informovanie zamestnancov v oblasti ochrany zdravia pri práci prostredníctvom prednášok, informačných letákov, ale aj usmernením zamestnancov priamo na pracovisku.

 

Školenia vykonávame v intervaloch daných legislatívou a podľa dohody so zamestnávateľom. Témy školení sú dané druhom vykonávaných prác a pracovným zameraním podniku.

 

 Najbližšie školenie

 

 

Príklady tém školení

  • výskyt a vplyv konkrétnych faktorov pracovného prostredia a práce na zdravie zamestnancov (napr. práca v riziku hluku, prachu, chemických látok a zmesí, vibrácií, biologických faktorov, fyzickej záťaže a podobne), vykonávané preventívne opatrenia
  • práca so zobrazovacími jednotkami
  • práca s bremenami
  • práca v stoji, v sede
  • prevencia civilizačných ochorení
  • poskytovanie predlekárskej prvej pomoci vrátane nácviku kardiopulmonálnej resuscitácie na figuríne. Školenie je vykonávané aj s ohľadom na špecifické riziká v pracovnom prostredí. Školenia vykonávajú pracovníci tímu PZS, ktorí absolvovali akreditovaný kurz inštruktorov prvej pomoci
 


Najbližšie školenie

Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre prácu s toxickými látkami a zmesami a veľmi toxickými látkami a zmesami

 

Termín školenia: 21.5.2018 o 8:00.

Miesto konania: Námestie M.R. Štefánika č. 1, 011 45 Žilina 
Účastnícky poplatok: 65,- € 
Odborný garant: MUDr. Viliam Bršiak, MPH 
Predpokladaná dĺžka školenia: cca 10 hodín

 

 

Pri prezentácii je potrebné predložiť potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade záujmu o vzdelávací program, prosíme o vypísanie záväznej prihlášky (nájdete v dokumentoch na stiahnutie) a jej zaslanie späť na mailovú adresu spoločnosti Pro Benefit s.r.o.

 

Bližšie informácie na školenie: Mgr. Soňa Uríková, telefón: 0908 962 847 
Poštou na adrese: Okružná 1427/52, 020 01 Púchov 
Prihlásenie mailom:  probenefit@probenefit.sk

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky č. POA: 3410/2015/26/1

Pre informácie o termíne školení nás kontaktujte na adrese probenefit@probenefit.sk

 

 

Máte záujem o školenie svojich zamestnancov?  Kontaktujte nás

Súbory na stiahnutie

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia