Dohľad nad pracovným prostredím

 

Pri vykonávaní práce aktívne spolupracujeme s bezpečnostno-technickou službou a vedúcimi pracovníkmi na zabezpečenie zdravého pracovného prostredia.

 

 

 

 

V rámci dohľadu nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami vykonávame u zamestnávateľa nasledujúce služby:

 • Obhliadka pracovísk s vytypovaním nedostatkov pracovného prostredia vzhľadom k súčasne platnej legislatíve (priestorové členenie, usporiadanie a vybavenie pracovísk, zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov, stravovania a podobne).
 • Identifikácia nebezpečenstva jednotlivých faktorov pracovného prostredia (fyzikálne, chemické a biologické faktory, mikroklimatické podmienky a podobne).
 • Vykonanie analýzy zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície daným faktorom s klasifikáciou rizika.
 • Vypracovanie posudkov o riziku pre jednotlivé profesie a jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia.
 • Navrhnutie zaradenia prác zamestnancov do jednotlivých kategórií prác – takzvaná kategorizácia prác.
 • Vytvorenie návrhu plánu na zníženie alebo vylúčenie škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia.
 • Pomoc pri implementácii preventívnych opatrení do praxe.
 • Sledovanie expozície zamestnancov faktorom pracovného prostredia pri akýchkoľvek zmenách vo výrobnom a pracovnom procese.
 • Vypracovanie harmonogramu pravidelných odborných aktivít.
 • Vypracovanie interných smerníc podľa výskytu faktorov na pracoviskách.

 

 

 

Zabezpečenie objektivizácie faktorov pracovného prostredia:

 • meraním
 • odborným hodnotením.
 

 

 

V prípade záujmu o dohľad nad pracovným prostredím  Kontaktujte nás

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia