Definície osôb podozrivých z nákazy, v bežnom a úzkom kontakte s COVID - 19

Definícia osôb v kontakte s COVID - 19

 1. Osoby podozrivé z nákazy

 2. Osoby v bežnom kontakte s pravdepodobne chorým, alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 (vysoké riziko expozície)

 3. Osoby v úzkom kontakte s chorým (vysoké riziko expozície)

 

 

Osoby podozrivé z nákazy

 • osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola, alebo mohla byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19. Miera rizika infekcie závisí od úrovne expozície.

 


 

 

Osoby v BEŽNOM kontakte s pravdepodobne chorým, alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19  (nízke riziko expozície):

 • osoba, ktorá bola v uzavretom priestore s prípadom COVID-19 menej ako 15
 • osoba, ktorá bola v priamom kontakte (tvárou v tvár) s prípadom COVID-19  menej ako 15 minút a bola vzdialená menej ako 2 metre,
 • osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek spôsobom prepravy
   

Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v bežnom kontakte:

 1. pri bežnom kontakte sa osoba sama sleduje 14 dní od ostatného kontaktu   s prípadom ochorenia COVID-19,
 2. osoba sama sleduje vznik klinických príznakov typických pre ochorenie COVID-  19  (náhly  nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka),
 3. v prípade objavenia sa príznakov okamžite telefonicky kontaktuje ošetrujúceho lekára,  ktorý následne určí ďalší postup

 

 


 

 

Osoby v ÚZKOM kontakte  (vysoké riziko expozície):

 • Osoba žijúca v rovnakej domácnosti ako prípad s ochorením COVID-19.
 • Osoba, ktorá bola v priamom fyzickom kontakte s prípadom ochorenia COVID-19  (napr. Podaním  rúk),
 • Osoba, ktorá má nechránený priamy kontakt s infekčnými sekrétmi osoby  s ochorením COVID-19 (napr. Kašlaním, dotykom použitých papierových vreckoviek),
 • Osoba, ktorá mala úzky kontakt s prípadom COVID-19 do 2 metrov a dlhší ako 15  minút
 • Osoba, ktorá bola v uzavretom priestore (napr. Učebňa, zasadacia miestnosť,  čakáreň atď.) S prípadom COVID-19 najmenej 15 minút a vo vzdialenosti    menšej  ako 2 metre.
 • Zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca priamu starostlivosť o prípad COVID-19 alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulujú so vzorkami  prípadu  COVID-19 bez odporúčaných OOPP alebo s možným porušením OOPP
 • Osoba v lietadle sediaca v rámci dvoch sedadiel (v ľubovoľnom smere) od prípadu COVID-19,   spolucestujúci   alebo  osoby poskytujúce starostlivosť a  členovia posádky slúžiaci v časti lietadla, v ktorej sedel prípad (ak je závažnosť príznakov alebo pohyb prípadu naznačuje rozsiahlejšiu expozíciu, cestujúci sediaci v celej časti alebo všetci cestujúci v lietadle sa môžu považovať za osoby v úzkom kontakte).

 

Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v úzkom kontakte:

 1. dĺžka trvania protiepidemických karanténnych opatrení (lekársky dohľad, zvýšený  zdravotný dozor, karanténa) je 14 dní od ostatného kontaktu s ochorením COVID-19 a nariaďuje ich príslušný RÚVZ,
 2. nariadenie denného sledovania príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka)
 3. zákaz sociálnych kontaktov,
 4. zákaz cestovania,
 5. izolácia v domácom alebo nemocničnom prostredí podľa individuálneho posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe, prítomnosť  osôb s rizikovými faktormi pre vnik infekcie), schopnosť dodržiavať režimové opatrenia a pod.,
 6. obmedzenie pracovnej činnosti, návštevy školy,
 7. v prípade objavenia sa príznakov okamžité telefonické hlásenie ošetrujúcemu lekárovi a územne príslušnému regionálnemu hygienikovi, ktorý určí ďalší postup

 

Spracované podľa usmernenia hlavného hygienika SR

 

Aké bude u nás počasie?
Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia